Sağlık, genel olarak sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden huzur ve mutluluk halinde olması demektir. Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur. 1948’de Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşunun yıldönümünü vesilesiyle, insan sağlığı ve insanı maddi manevi etkileyen çevre faktörlerinin düzenlenmesi, sağlıklı yaşam hakkının korunması, insan sağlığının önemi ve bu konuda bilincin artırılması amacıyla, her yıl 7-13 Nisan Sağlık Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu tarihlerde halk sağlığı ile ilgili bir konu seçilerek, bu konu çerçevesinde tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 2015 yılı Dünya Sağlık Günü Teması “Tarladan Tabağa Güvenilir Gıda” olarak belirlenmiştir.

Güvenli gıda nedir?

Güvenli-sağlıklı gıda, besleyici değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz, bozulmamış gıdalardır. Gıda kirliliğine yol açan etmenler gıdanın güvenliğini tehdit etmekte ve böylece besinlerin sağlığımızı bozucu hale gelmesine neden olabilmektedir. Herkes sürdürülebilir, güvenilir, uygun fiyatta, kaliteli, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirecek gıdaları satın alma ve tüketme hakkına sahiptir. Bu en temel hak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile de güvence altına alınmıştır. Ülkeler için beslenme ve gıdaya erişimde toplum sağlığının korunması esas olmalıdır. Bu nedenle ‘Gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği’ son yıllarda halk sağlığı açısından önemi giderek artan konulardan biri olmuştur. Gıda güvenilirliği, gıda ürünlerinin tarladan tabağa kadar, üretimin her aşamasında gerekli kontrolleri yapılmış, sağlıklı ve güvenilir biçimde elde edilme süreci olarak tanımlanmaktadır. Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve diğer her türlü zararın bertaraf edilmesi için alınan önlemler bütünüdür. Güvenilir gıda üretimi temiz havada, temiz topraklarda ve temiz suyla başlar. Üretim sırasında doğru, koruyucu önlemlerin kullanılmasıyla devam eder. Hasat ve sonrasındaki tüm işlemlerde de sağlığı tehdit eden risklerin dikkate alınması ve önlenmesi gereklidir. Herhangi bir aşamadaki zayıflık gıda güvenilirliğinin yitirilmesine neden olabilecektir. Her birey tüm dünyanın neresinde olursa olsun güvenli gıdalarla beslenme, kaliteli sağlıklı bir yaşam hakkına sahiptir. Sağlık haftası boyunca toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, sağlıkla ilgili bilgilerin geniş halk kitlelerine ulaştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bireylerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri, hastalanmadan gerekli tedbirlerin alınması konularında faaliyetler yapılmaktadır.

Bu hafta vesilesiyle insan sağlığı için katkı ve fedakârlıklarını esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımızın ve tüm halkımızın 7-13 Nisan Sağlık Haftasını kutluyoruz.