Kalite Yönetim Birimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV TANIMI

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

Öz değerlendirmeleri yönetir.

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetir.

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Bahar Özdemir
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Hemşire

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ EKİBİ

Güner KUM
Hemşire

Hasret AYATA
HEMŞİRE
Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Dursun KINALIOĞLU
Müdür Yardımcısı

Dilek ÇAKIR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
HEMŞİRE

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Hekim

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARIMIZ

BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ

Yönetim Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Hekim

Tesis Yönetimi Birim Kalite Sorumlusu

Turan ADANUR
İdari ve Mali İşler Müdürü

Acil Servis Birim Kalite Sorumlusu

Ali KESKİN
Sağlık Memuru
Acil Servis
Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlu Yardımcısı

Murat ÜÇÜNCÜ
Sağlık Memuru
Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Yoğun Bakım Ünitesi Birim Kalite Sorumlusu

Emrah DEMİR
Hemşire

Transfüzyon Hizmetleri Birim Kalite Sorumlusu

Stok Yönetimi Birim Kalite Sorumlusu

Poliklinik Hizmetleri Birim Kalite Sorumlusu

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Hekim

Ameliyathane Hizmetleri Birim Kalite Sorumlusu

Dr.Nur ÜRKÜT
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri Birim Kalite Sorumlusu

Ayhan AYAL
Memur

KOMİTELERİMİZ

BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ

Bina Turu Ekibi

Dr.Osman ŞENER
Hastane Yöneticisi- BAŞHEKİM
Genel Cerrahi Uzmanı

Turan ADANUR
İdari ve Mali İşler Müdürü

Dilek ÇAKIR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
HEMŞİRE

Bahar Özdemir
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Hemşire

Leyla BOZKURT
Sivil Savunma Amiri
Afet Acil Durum Yönetim Sorumlusu

Adem SOYYİĞİT
Teknik İşler Sorumlusu

Hasta Güvenliği Komitesi

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Hekim

Dilek ÇAKIR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
HEMŞİRE

Dursun KINALIOĞLU
Müdür Yardımcısı

Dr. Serpil KAYAOĞLU
DAHİLİYE UZMANI
Dahiliye Polikliniği

Bahar Özdemir
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Hemşire

Murat KOCA
Sağlık Memuru
Evde Sağlık Hizmetleri

Güner KUM
Hemşire

Murat ŞEN
Bilgi İşlem Sorumlusu

Çalışan Güvenliği Komitesi

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Hekim

Dilek ÇAKIR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
HEMŞİRE

Dursun KINALIOĞLU
Müdür Yardımcısı

Bahar Özdemir
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Hemşire

Derya HASANÇEBİ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
HEMŞİRE

Polat ŞAHİNTÜRK
Röntgen Teknisyeni

Kerim Fidan
Güvenlik Birim Sorumlusu

Eğitim Komitesi

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Hekim

Dilek ÇAKIR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
HEMŞİRE

Dursun KINALIOĞLU
Müdür Yardımcısı

Bahar Özdemir
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Hemşire

Murat KOCA
Sağlık Memuru
Evde Sağlık Hizmetleri

Hasret AYATA
HEMŞİRE
Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Güner KUM
Hemşire

Akılcı İlaç Kullanım Komitesi

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Hekim

Dilek ÇAKIR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
HEMŞİRE

Dr. Serpil KAYAOĞLU
DAHİLİYE UZMANI
Dahiliye Polikliniği

Dr. Hacı Oktay YILMAZ
Üroloji Uzmanı
Üroloji (Bevliye) Polikliniği

Hasret AYATA
HEMŞİRE
Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Dr. Serpil KAYAOĞLU
DAHİLİYE UZMANI
Dahiliye Polikliniği

Derya HASANÇEBİ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
HEMŞİRE

Bilgi Güvenliği Ekibi

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Hekim

Hasan KARATAŞ
Müdür Yardımcısı

Murat ŞEN
Bilgi İşlem Sorumlusu

Antibiyotik Kontrol Komitesi

Dr. Serpil KAYAOĞLU
DAHİLİYE UZMANI
Dahiliye Polikliniği

Tesis Güvenliği Komitesi

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
zaferbayalan@gmail.com
Hekim

Dilek ÇAKIR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
HEMŞİRE

Hasan KARATAŞ
Müdür Yardımcısı

Bahar Özdemir
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Hemşire

Murat KOCA
Sağlık Memuru
Evde Sağlık Hizmetleri

Güner KUM
Hemşire

Nazmi GÜLDEŞ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu

Leyla BOZKURT
Sivil Savunma Amiri
Afet Acil Durum Yönetim Sorumlusu

Kerim Fidan
Güvenlik Birim Sorumlusu

Adem SOYYİĞİT
Teknik İşler Sorumlusu

Kan Transfüzyon Komitesi

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Hekim

Dr. Serpil KAYAOĞLU
DAHİLİYE UZMANI
Dahiliye Polikliniği

Beyaz Kod Ekibi

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Hekim

Dilek ÇAKIR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
HEMŞİRE

Dursun KINALIOĞLU
Müdür Yardımcısı

Hasret AYATA
HEMŞİRE
Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Kerim Fidan
Güvenlik Birim Sorumlusu

Mavi Kod Ekibi

Dr.Zafer BAYALAN
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Hekim

Dilek ÇAKIR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
HEMŞİRE

Dursun KINALIOĞLU
Müdür Yardımcısı

 

 

BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ

Öz Değerlendirme Planı

Eğitim Planı

 

SAĞLIKTA KALİTE ve AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIKTA KALİTE ve AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK