Dursun KINALIOĞLU

Dursun KINALIOĞLU
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

 1971  Trabzon Araklı doğumludur. Evli ve 3 çocuk babası.

Bakırköy Sağlık Meslek Lisesi mezunu.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Laborant ve Veteriner Sağlık, İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisan Mezunu, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Lisans Mezunudur. Halen Sağlık Yönetimi 3.sınıf ve Sosyal Hizmet 4.sınıf öğrenimine devam etmektedir.

1994-2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında Laboratuvar Teknisyeni, Laboratuvar Sorumlusu, Kan transfüzyon Sorumlusu, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olarak görev yaptı. 2012-2017 Sağlık Bakanlığı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde  İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olup, halen bu görevine devam etmektedir.