SHKS Bölüm Kalite Sorumluları

KURUMSAL HİZMETLER

 

HASTA ve ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

1. Hasta Deneyimi Bölüm Kalite Sorumlusu ve Yedeği

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

2. Hizmete Erişim Bölüm Kalite Sorumlusu ve Yedeği

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

3. Yaşam Sonu Hizmetler Bölüm Kalite Sorumlusu ve Yedeği

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

4. Sağlıklı Çalışma Yaşamı Bölüm Kalite Sorumlusu ve Yedeği

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

DESTEK HİZMETLERİ

1. Tesis Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu ve Yedeği

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

2. Otelcilik Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu ve Yedeği

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Sivil Savunma Amiri

3. Bilgi Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu ve Yedeği

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

4. Malzeme ve Cihaz Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu ve Yedeği

Biyomedikal Depo Sorumlusu
Ayniyat Saymanı

5. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu ve Yedeği

6. Atık Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu ve Yedeği

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

7. Dış Kaynak Kullanımı Bölüm Kalite Sorumlusu ve Yedeği

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

 

GÖSTERGELERİN İZLENMESİ